Trening za veščino aktivnega poslušanja

30.09.2010

Ker metoda hitro učenje tujih jezikov poteka tako, da udeleženec eno šolsko uro posluša vsebine v alfa stanju možganskega valovanja in naslednje šolsko uro poslušane vsebine aktivira oziroma konverzira s profesorico, je izjemnega pomena, kako udeleženec posluša vsebine. Gre za to, da je potrebno, da udeleženec metode hitro učenje tujih jezikov posluša vsebine aktivno.

Kaj pa pomeni aktivno poslušanje?

Poslušanje je eden od glavnih načinov sprejemanja informacij. Statistika pa kaže, da večina pri poslušanju izrablja le 25% svojih zmogljivosti poslušanja. Večina misli, da so dobri poslušalci, vendar temu ni tako. S 100%-no koncentracijo lahko prisluhnemo samo kratkim in zanimivim informacijam.

Če poslušamo bolj učinkovito, lahko:

 • dosežemo boljše razumevanje,
 • se bolj primerno odzivamo,
 • bolj učinkovito komuniciramo,
 • smo bolj produktivni,
 • izboljšamo način reševanja problemov
 • izboljšamo odnose z drugimi
 • imamo boljšo sposobnost koncentracije.

Aktivno poslušanje zahteva tudi aktivno udeležbo v procesu poslušanja. Da to dosežemo, si moramo iskreno želeti poslušati. Pri tem pa nastaja velika razlika med poslušanjem in slišanjem. Slišati pomeni, da se ušesa odzivajo na zvočno valovanje. Poslušati pa pomeni mnogo več kot to.

Da bi učinkovito poslušali, kar zahteva hitro učenje tujih jezikov, priporočamo:

 • pretvarjajte se, da morate informacijo posredovati naprej (poizkusite, presenečeni boste, koliko več si boste zapomnili) – to udeleženci, ki se tuje jezike učijo po metodi hitrega učenja tujih jezikov prakticirajo dnevno
 • imejte razlog za poslušanje (mislite si, da je informacija za vas pomembna)
 • zapisujte si opombe (če si je kaj vredno zapomniti, si to zapišite (udeleženci metode hitrega učenja tujih jezikov prakticirajo pisni trening sproti pri aktiviranju poslušanega gradiva pri profesorici in še dvakrat dnevno med odmori)
 • sprašujte in odgovarjajte, s tem boste aktivirali možgane, poleg tega pa boste govorcu dali vedeti, da ga poslušate.

Udeleženci treninga tujega jezika po metodi hitro učenje tujih jezikov se tehnike aktivnega poslušanja (to pomeni, da znajo poslušati sogovornika tako, da tudi razumejo sporočilo in znajo to sporočilo pri sogovorniku preveriti) naučijo v posebni delavnici, ki je sestavni del modula učenja tujega jezika, nato pa to trenirajo vsako uro, tako pri poslušanju vsebin s pomočjo ožganskega spodbujevalnika kot pri konverzaciji s profesorico.Prijava na e-Novice

Povečajte svojo čustveno, osebnostno in duhovno inteligentnost.