Specialistični študij

ŠTUDIJ RAZVOJA OSEBNE USPEŠNOSTI


Kako se razviti v zrelo in odgovorno osebnost, ki sebi in drugim omogoča bolj kakovostno in bolj ustvarjalno delo in bivanje, je proces, ki traja celo življenje!

Začnite že danes z odkrivanjem lastnih skritih sposobnosti, odpravite negativno mišljenje, razdiralne vzorce in se razvajajte z optimizmom in ustvarjalnostjo.

Organizacija delavnic

Študijske delavnice oziroma študijski moduli vas usposobijo za učinkovito vodenje samega sebe in ljudi okrog vas.

Možnosti, ki jih imate pri specialističnem študiju:

  • lahko obiskujete študij in ne opravljate izpitov
  • obiskujete vse študijske obveznosti vsaj 90 % in s tem pridobite možnost opravljanja izpitov, opravite izpite in po 200 urah zaključite študij brez diplome. Izdamo vam potrdilo o opravljenih 200 urah, izpitih in seminarskih nalogah.
  • opravite vse izpite za posamezne module, izpit čez prvi in drugi letnik – vsakega posebej, napravite sintezo skozi psihodinamske šole, ki jih obvladate, napišete diplomo in si s tem pridobite naziv psihodinamik.

Za naziv specialist psihodinamik pa so vaše obveznosti:

  • 400 ur pouka po modulih, opravljeni izpiti, seminarske
  • 48 ur individualnih konzultacij
  • 4 izpiti čez letnik
  • specialistično delo, ki obsega vse 4 šole: geštalt s psihosintezo, realitetni pristop s teorijo izbire, vedenjsko teorijo in transakcijsko analizo.
  • vse obveznosti lahko opravljate v skladu s svojim časovnim reakcijskim časom.

Študijski moduli

studijski-moduli-specialisticni-studij-hitroucenjetujihjezikov

Avtor programa je Bojana Fende Habula.


Prijava na e-Novice

Povečajte svojo čustveno, osebnostno in duhovno inteligentnost.