Prepreke, ki onemogočajo učenje

10.03.2011

Bolgarski psihiater in pedagog Georgi Lozanov je ugotovil, da obstajajo 3 glavne ovire pri učenju:

  • kritično-logična ovira (na primer: učenje ni lahko, kako naj bo potem učenje zabavno in lahko…)
  • intuitivno-čustvena ovira (na primer: nisem dovolj pameten, da bi bil kos učenju)
  • kritično moralna ovira (na primer: učenje je težko delo, zato verjetno nima smisla delati)

Zelo pomembno pri metodi hitro učenje tujih jezikov je, da učitelj oziroma trener stopi v svet učenca, ugotovi, s katerimi preprekami se učenec ukvarja in jih poizkuša odstraniti. Pri tem še zlasti pomaga, da trener prepriča učenca, da si sam zastavi cilje oziroma rezultate učenja. Kadar vemo, kam gremo, je naša pot namreč bolj osredotočena. Večina ljudi tako običajno preseže  zastavljene cilje, ki si jih sami postavijo. Ključ do uspeha pri uporabi metode hitro učenje tujih jezikov je tudi v partnerskem odnosu med trenerjem in učencem.

Pri tem zelo pomaga, če si cilj predstavljamo. Predstava je močno orodje. Poleg tega je pomembno tudi, da trener spodbuja jasno predstavo o praktični uporabi pridobljenega znanja ter da poizkuša učencu vsaditi pozitivne misli, ki učenca spodbujajo k pregledovanju gradiva  tudi kasneje.

Tako bo metoda hitro učenje tujih jezikov najučinkovitejša.Prijava na e-Novice

Povečajte svojo čustveno, osebnostno in duhovno inteligentnost.