Akademija dialogika – NOVI TERMINI učne delavnice dialogike

31.08.2010

Posredovati vrhunska znanja o vodenju in samovodenju, o razvoju celostne osebne uspešnosti ter zdrave odgovornosti so ključna področja veščin, ki jih lahko pridobite v delavnici, ki jo izvaja Akademija dialogike.

Doslej smo trening dialogike izvajali le za zaključene skupine v posameznem podjetju. Meseca maja letos pa je začela delovati tudi Akademija dialogike, kjer imate možnost, da se vključite v pridobivanje veščin jezika odgovornosti tudi posamezniki iz različnih delovnih in življenjskih okolij. Skratka, program je v obliki Akademije dialogike dostopen vsem, ki jih vsebinsko zanima.

Znanje, pridobljeno na tem programu vam omogoča:

 • da učinkovito izrazite in prepričljivo zastopate svoja stališča (načrt kreativnega dialoga),
 • da znate ustvariti ustvarjalno in inovativno ozračje, da se naučite iskati predvsem rešitve namesto napak in krivcev,
 • s tem znanjem bodo sestanki postali krajši, manj obremenjujoči za udeležence in bolj učinkoviti,
 • s pridobljenim znanjem in veščinami bo harmonizacija delovanja vodilnega teama na bistveno višji ravni,
 • jasna bodo pravila sporazumevanja v skupini,
 • naučili se boste, kako zgraditi učinkovit pristop pri komuniciranju in pogajanju s poslovnimi partnerji,
 • naučili se boste sklepati kompromise in iskati skupne rešitve,
 • naučili se boste, kako spoznati negativne – razdiralne elemente v delovnem okolju ter kakšna mora biti komunikacija v frustraciji in konfliktih,
 • kako se izogibamo nesporazumom in kako obvladamo stresne situacije,
 • naučili se boste udejaniti samorealizacijo, kar pomeni, da boste delali to, kar vas veseli in ob tem razvili sebe kot celostno osebno uspešno osebo
 • naučili se boste prepoznavati video, avdio ali kinestetične tipe sogovornikov, kar vse prispeva k učinkovitejšemu sporazumevanju,
 • povečala se bo prožnost vašega mišljenja, kar bo okrepilo občutljivost za zaznavanje novosti, zaradi česar boste hitreje reševali probleme in lažje prihajali do novih zamisli.

Viri znanj so štiri psihodinamske šole, ki so se izkazale kot najbolj pragmatične in učinkovite:

 1. vedenjski pristop (moje vedenje spremeni vedenje drugega)
 2. realitetni pristop s teorijo izbire po dr. Glasserju
 3. transakcijska analiza (znati vzpostaviti komunikacijo odrasli-odrasli in prepoznavati starševska ter otroška ego stanja)
 4. gestalt (poznavanje lastnih in sogovornikovih podosebnosti, ki obarvajo dialog).

Program poteka kot učna delavnica po metodi problemskega pouka in izkustvenega učenja.

Prvi modul, ki obsega 4 dneve po 8 šolskih ur, prične z izvajanjem v septembru 2010.

Termini izvedbe so naslednji:

 • 23.09.2010
 • 06.10.2010
 • 21.10.2010
 • 10.11.2010.

Cena 32 urnega modula (4 dni po 8 šolskih ur) je 652 EUR+20% DDV, torej skupno 782,40 EUR za enega udeleženca.

Prijavite se lahko po mailu: info@hitroucenjetujihjezikov ali po telefonu 041 760 809 gospe Vidi Gorjanc, ki vam bo tudi odgovorila na vsa vaša morebitna vprašanja.Prijava na e-Novice

Povečajte svojo čustveno, osebnostno in duhovno inteligentnost.